Juridische kennisgeving

De site "webcam-autoroute.eu" werd geopend voor de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Uw gebruik van de site is onderworpen aan nadere voorwaarden voor toegang en gebruik hieronder en alle geldende wetten. Wanneer u de site en dat je kijkt naar en gebruiken, aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden.

Persoonsgegevens en andere data:

U kunt deze website bezoeken zonder uw identiteit of het geven van enige informatie over uzelf.

Aansprakelijkheidsbeperking:

De gebruiker van de site op eigen risico gebruikt. In geen geval de eigenaar van de site "webcam-autoroute.eu" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name fysieke schade, verlies van gegevens of programma's of financiële schade als gevolg van de toegang tot of de gehouden Gebruik van deze site. Inhoud van de site wordt gepresenteerd zonder enige vorm van garantie.
De informatie over de producten en hun kenmerken komen overeen met een definitie op het moment van de terbeschikkingstelling of updates van de verschillende pagina's van de site; ze zijn slechts indicatief en mogen niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van "webcam-autoroute.eu". Fouten of omissies kunnen optreden.
De toegang tot de producten en diensten aangeboden op de site kan onderhevig zijn aan beperkingen. U moet er daarom voor zorgen dat de wetten van het land van waaruit de verbinding tot stand is gebracht geeft u toestemming voor toegang tot onze site.

Bijgewerkt algemene voorwaarden:

De eigenaar van "webcam-autoroute.eu" behoudt zich het recht voor om wijzigen en bijwerken op elk momentn toegang tot de site en de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de gebruiker die daarom regelmatig moet verwijzen naar dit gedeelte om de Algemene Voorwaarden te bekijken van kracht.